Singing Alive

Samba Sadashiva, Samba Sadashiva.
Samba Sadashiva Samba Shiva Om

Om Mata, Om Mata, Om Srí Mata Jagadambá

Uma/ambe Paramêshwari, Sri Buvaneshwari,
Adi Parashakti Devi Mahêshwa

Om Mata, Om Mata Om Srí Mata Jagadambá

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *