Blessings All Around

January 27, 2015 at 10:38 am
▶ Blessings All Around


▶ Blessings All Around 2


▶ Blessings All Around 3


Blessings, blessings, all around
Blessings, blessings, living sound
Blessings, blessings, hear these words
Blessings, blessings, fly like birds
Blessings, blessings, thru the sky
Blessings, blessings, love most high
Blessings, blessings, circle ’round
Blessings, blessings, rain (shine) on down

Sung ga da dai da dung gai dei . . .

praisehim.jpg
Tags: