Spiral in the Third Eye

January 6, 2010 at 12:22 pm
▶ Spiral in the Third EyeNoi ye noi ye si warmacita (little lady) cayamuni
X2 intro

Noi ye noi ye se di di
Manta cunai i
Cayari

Remo uno urco manta sa wai yang ya di
Sa wa yang gaiTags: